MoneyBack Гаранция – Наш магазин

Гаранция за връщане на пари

Тази страница е за покупки от този онлайн магазин, за покупки от други ОТОРИЗИРАНИ търговци натиснете тук.

Резултати след 3 седмици или ще Ви върнем парите.

Толкова много кучета са имали полза от Mobile Bones и Bionic Biotics, че предлагаме услугата връщане на пари, за да можете да изпробвате продукта без никакъв риск.

Срокове и условия

1. Всички искания да бъдат изпратени писмено директно чрез куриер на адрес: Бул. Княз Ал. Дондуков 57, вх. А, ет. 1, София 1000, България ; ДО: Догс Хелт България за Pooch & Mutt Bulgaria

2. Исканията да са направени от крайния потребител. Искания от търговци на едро няма да бъдат разглеждани.

3. Исканията могат да бъдат изявени само за ПЪРВАТА ПОКУПКА.

4. Максималната сума на искането е 89.99 лв. ( 3 опаковки x 200 гр. Достатъчни за 3 седмици за всеки вид куче.)

5. Исканията могат да бъдат направени само ако добавката е използвана както е указано и за състояние, за което ние сме конкретизирали, че продуктът ще помогне.

6. По преценка на Догс Хелт България ЕООД – ексклузивен представител на Pooch and Mutt на крайния потребител може да бъде предложено:
– пълна парична възвръщаемост
– безплатен пакет за продължаване на опита. След приемането на безплатния пакет не могат да се изявяват повече искания.

7. Целият неизползван продукт, както и всички празни опаковки трябва да бъдат върнати на адрес: Бул. Княз Ал. Дондуков 57, вх. А, ет. 1, София 1000, България ; ДО: Догс Хелт България за Pooch & Mutt Bulgaria

8. Плащанията ще бъдат направени за стойността на продукта, БЕЗ таксите и разходите за доставка.

9. Допуска се само едно искане за семейство.

10. Гаранцията е валидна само за жители на България и за поръчки направени от сайта: www.poochandmutt.bg

11. Гаранцията покрива покупки директно от Pooch & Mutt, а НЕ покупки от търговци на дребно или дистрибутори. За гаранция за покупки от наши ОТОРИЗИРАНИ търговци, натиснете тук.

12. Исканията трябва да бъдат придружени от писмо с поне 100 думи, като обясните защо не сте задоволени от Вашата покупка. То трябва да включва породата на кучето, тегло, даденото количество от продукта и проблемът, за който той е трябвало да послужи и как сте давали продукта.

13. Догс Хелт България ЕООД – ексклузивен представител на Pooch and Mutt си запазва парвото да отмени гаранцията по всяко време, като това няма да засегне гаранцията на закупените продукти по време действието на настоящата.

14. Невалидни, непълни и анонимни изисквания няма да бъдат разглеждани и клиентът няма да бъде известен.

15. Офертата за парична възвръщаемост се отнася само за лица, а не за отделни бизнеси и търговци на продуктите на Догс Хелт България ЕООД – ексклузивен представител на Pooch and Mutt.

16. В случай на измама Догс Хелт България ЕООД – ексклузивен представител на Pooch and Mutt си запазва правото да изяви претенции за преизплащане на платената сума заедно с компенсация за всички други щети.

17. Догс Хелт България ЕООД – ексклузивен представител на Pooch and Mutt може по всяко време да променя тези срокове и условия така, че Вие трябва периодично да посещавате тази страница, за да прегледате новите условия, с които се обвързвате.

18. ВСИЧКИ искания трябва да бъдат придружени с доказателсво за покупка / онлайн номер на поръчка / телефонна справка или др.

19. ВСИЧКИ искания трябва да бъдат придружени от дневни подробни детайли за направените контакти.

20. Исканията могат да бъдат направени само за покупки на Mobile Bones и Bionic Biotic.

21. ВСИЧКИ искания трябва да бъдат направени в рамките на 2 месеца от датата на закупуване.